2010-02-09 14:51:14

Stan i struktura bezrobocia - rok 2010W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych.
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Styczeń 2010 r. załącznik Styczen2010.zip 2010-02-09 14:52:15 Rudziński Grzegorz
Luty 2010 załącznik 02_Luty2010.zip 2010-03-04 12:38:10 Kępiński Paweł
Marzec 2010 r. załącznik 03_Marzec2010.zip 2010-04-08 11:12:27 Kępiński Paweł
Kwiecień 2010 r. załącznik 04_Kwiecien2010.zip 2010-05-07 13:48:49 Kępiński Paweł
Maj 2010 r. załącznik 05_Maj2010.zip 2010-06-09 09:55:25 Kępiński Paweł
Czerwiec 2010r. załącznik 06_Czerwiec2010.zip 2010-08-03 11:35:29 Kępiński Paweł
Lipiec 2010r. załącznik 07_Lipiec2010.zip 2010-08-05 12:23:52 Kępiński Paweł
Sierpień 2010r. załącznik 08_Sierpien2010.zip 2010-10-05 11:17:30 Kępiński Paweł
Wrzesień 2010r. załącznik 09_Wrzesien2010.zip 2010-10-05 11:18:05 Kępiński Paweł
Październik 2010r. załącznik 10_Pazdziernik2010.zip 2010-11-03 13:29:48 Kępiński Paweł
Listopad 2010r. załącznik 11_Listopad2010.zip 2010-12-02 12:33:42 Kępiński Paweł
Grudzień 2010r. załącznik 12_Grudzien2010.zip 2011-02-03 12:37:34 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 09.02.2010 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2012 08:15
Liczba wyświetleń: 8047

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 12.11.2012 08:05 Paweł Kępiński
2 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 04.03.2010 11:37 Paweł Kępiński
3 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 09.02.2010 13:51 Grzegorz Rudziński