2007-08-20 11:00:27

Utrata prawa do zasiłku


Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu gdy:

  1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy).
...więcej w załączniku do pobrania


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Utrata prawa do zasiłku załącznik Utrata prawa do zasiłku.pdf 2007-08-20 11:07:19 Rudziński Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 20.08.2007 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2009 11:03
Liczba wyświetleń: 7363

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obowiązki bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
2 Utrata statusu bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
3 Status bezrobotnego 18.12.2009 11:01 Grzegorz Rudziński
4 Statut 18.12.2009 10:35 Grzegorz Rudziński
5 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy 14.08.2018 12:29 Paweł Kępiński
6 Struktura organizacyjna 14.08.2018 12:39 Paweł Kępiński
7 Tworzenie spółdzielni socjalnych 26.07.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
8 Dyrekcja urzędu 01.02.2019 09:38 Paweł Kępiński
9 Wniosek o roboty publiczne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
10 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2017 rok 01.02.2017 12:47 Paweł Kępiński
11 Staż - Fundusz Pracy 21.03.2011 11:35 Grzegorz Rudziński
12 Dodatek aktywizacyjny - 2017 rok 06.04.2017 07:58 Paweł Kępiński
13 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy 18.02.2015 10:44 Paweł Kępiński
14 Wniosek o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 rok 23.08.2017 08:42 Paweł Kępiński
15 Druki - nowa strona 23.08.2017 08:49 Paweł Kępiński
16 Wykazy umów - styczeń 2008 06.02.2008 11:52 Grzegorz Rudziński
17 Wykazy umów - luty 2008 04.03.2008 08:02 Grzegorz Rudziński
18 Wykazy umów - marzec 2008 02.04.2008 08:54 Grzegorz Rudziński
19 Wykaz umów - maj 2008 04.06.2008 12:52 Paweł Kępiński
20 Wykaz umów - czerwiec 2008 09.07.2008 11:54 Grzegorz Rudziński
21 Wykaz umów - lipiec 2008 04.08.2008 12:07 Grzegorz Rudziński
22 Wykazy umów - sierpień 2008 04.09.2008 10:12 Grzegorz Rudziński
23 Wykazy umów - wrzesień 2008 03.10.2008 06:42 Grzegorz Rudziński
24 Wykazy umów - październik 2008 03.11.2008 10:47 Grzegorz Rudziński
25 Wykazy umów - listopad 2008 04.12.2008 11:11 Paweł Kępiński
26 Wykazy umów - grudzień 2008 12.01.2009 11:38 Paweł Kępiński
27 Projekt "Inwestycja w kwalifikacje" 20.02.2014 11:11 Paweł Kępiński
28 Wykazy umów - luty 2009 10.03.2009 09:22 Paweł Kępiński
29 Wykazy umów - marzec 2009 02.04.2009 13:08 Paweł Kępiński
30 Wykazy umów - kwiecień 2009 24.04.2009 10:01 Wiesława Markus
31 Wykaz umów - czerwiec 2009 01.07.2009 09:37 Paweł Kępiński
32 Wykaz umów - sierpień 2009 01.09.2009 09:53 Grzegorz Rudziński
33 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 08.01.2016 07:16 Paweł Kępiński
34 Wzory dokumentów aplikacyjnych 17.02.2010 11:30 Grzegorz Rudziński
35 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 01.02.2011 11:44 Grzegorz Rudziński
36 KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NOWEJ STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD ADRESEM http://braniewo.praca.gov.pl 04.08.2017 07:06 Paweł Kępiński
37 Informacja - 15.09.2017 urząd nieczynny 22.08.2017 10:19 Paweł Kępiński
38 Praca w ramach zatrudnienia wspieranego 20.10.2009 12:33 Grzegorz Rudziński
39 Wykaz umów - październik 2009 06.11.2009 10:12 Grzegorz Rudziński
40 Wykaz umów - listopad 2009 04.12.2009 09:24 Paweł Kępiński
41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. - usługi pocztowe 20.12.2012 11:23 Paweł Kępiński
42 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 31.12.2012 09:14 Paweł Kępiński
43 Bezpieczna praca w UE/EOG, bezpieczny powrót 18.12.2009 11:59 Grzegorz Rudziński
44 Wykazy umów - grudzień 2009 05.01.2010 09:23 Grzegorz Rudziński
45 Oferty pracy za granicą 24.01.2017 11:50 Paweł Kępiński
46 Loga 07.06.2016 09:22 Paweł Kępiński
47 Aktualne oferty zgłoszone do Powiatowy Urząd Pracy w Braniewi 07.06.2016 09:57 Paweł Kępiński
48 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 12.11.2012 08:15 Paweł Kępiński
49 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 29.04.2011 13:39 Grzegorz Rudziński
50 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 21.12.2010 15:48 Grzegorz Rudziński
51 Wykazy umów - luty 2010 02.03.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
52 Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców 09.03.2010 13:37 Grzegorz Rudziński
53 Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego 27.10.2011 12:08 Grzegorz Rudziński
54 Wykazy umów - marzec 2010 07.04.2010 11:20 Grzegorz Rudziński
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2013 r. - Usługi szkoleniowe 18.07.2013 09:42 Paweł Kępiński
56 Wykazy umów - kwiecień 2010 05.05.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
57 Karta kandydata na szkolenie 18.05.2010 12:06 Paweł Kępiński
58 Wykazy umów - maj 2010 01.06.2010 07:50 Grzegorz Rudziński
59 Wykaz umów - czerwiec 2010 05.07.2010 13:27 Grzegorz Rudziński
60 Wykaz umów - lipiec 2010 04.08.2010 12:57 Grzegorz Rudziński
61 Wykaz umów - sierpień 2010 03.09.2010 11:50 Paweł Kępiński
62 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Nowe szanse na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15.09.2010 11:44 Paweł Kępiński
63 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalista do spraw logistyki, transportu, spedycji 05.10.2010 15:11 Grzegorz Rudziński
64 Wykaz umów - wrzesień 2010 07.10.2010 07:07 Paweł Kępiński
65 Wykaz umów - październik 2010 08.11.2010 15:36 Grzegorz Rudziński
66 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:51 Grzegorz Rudziński
67 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:07 Grzegorz Rudziński
68 Stan i struktura bezrobocia - rok 2011 12.11.2012 08:04 Paweł Kępiński
69 Wykazy umów - styczeń 2011 24.02.2011 11:10 Grzegorz Rudziński
70 Harmonogram grupowych porad zawodowych 06.10.2011 09:18 Grzegorz Rudziński
71 Spotkania informacyjne 06.10.2011 09:21 Grzegorz Rudziński
72 Szkolenie w Klubie Pracy 02.03.2011 11:46 Grzegorz Rudziński
73 Harmonogram zajęć aktywizacyjnych 25.08.2011 12:21 Grzegorz Rudziński
74 Zajęcia aktywizacyjne 05.04.2011 09:54 Grzegorz Rudziński
75 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach RPO 18.01.2017 12:24 Paweł Kępiński
76 Wykazy umów - marzec 2011 01.04.2011 11:55 Grzegorz Rudziński
77 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 05.04.2011 10:29 Grzegorz Rudziński
78 II. Informacje o rynku pracy 05.04.2011 10:39 Grzegorz Rudziński
79 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
80 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
81 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
82 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
83 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
84 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
85 IX. Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
86 X. Warunki świadczenia pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
87 XI.Informacje dotyczące działalności gospodarczej 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
88 XII. Informacje o instytucjach i organizacjach wspierających rozwiązywanie problemów zawodowych 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
89 XIII. Projekty 05.04.2011 10:34 Grzegorz Rudziński
90 Wyjaśnienie do SIWZ dot. zamówienia ZP.PR.251/1/2011 przeprowadzenia usługi badania rynku "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 06.05.2011 09:14 Grzegorz Rudziński
91 Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 19.05.2011 08:44 Grzegorz Rudziński
92 Wykazy umów - kwiecień 2011 16.05.2011 09:41 Grzegorz Rudziński
93 Wyjaśnienie do SIWZ dot. "Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego" 30.05.2011 11:53 Paweł Kępiński
94 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 24.05.2011 11:57 Grzegorz Rudziński
95 Wykazy umów - maj 2011 06.06.2011 10:56 Grzegorz Rudziński
96 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" w ramach projektu Inwestycja w kwalifikacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 09.06.2011 08:09 Paweł Kępiński
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 15.06.2011 13:49 Grzegorz Rudziński
98 Wykaz umów - czerwiec 2011 01.07.2011 12:44 Grzegorz Rudziński
99 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże finansowane ze środków Funduszu Pracy 22.05.2017 07:42 Paweł Kępiński
100 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:15 Paweł Kępiński
101 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:16 Paweł Kępiński
102 Stan i struktura bezrobocia - rok 2018 09.02.2018 11:56 Paweł Kępiński
103 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 06.10.2011 09:42 Grzegorz Rudziński
104 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna 2016 r 25.04.2017 11:01 Paweł Kępiński
105 Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14.06.2017 10:48 Paweł Kępiński
106 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
107 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
108 Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - termin przedłużony 08.05.2017 09:56 Paweł Kępiński
109 Krajowe pośrednictwo pracy 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
110 Wykaz umów - lipiec 2011 25.08.2011 12:26 Grzegorz Rudziński
111 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 23.12.2014 08:18 Paweł Kępiński
112 Obowiązujęce stawki, kwoty, wskaźniki 25.02.2015 07:42 Paweł Kępiński
113 Usługi Rynku Pracy 23.10.2014 08:03 Paweł Kępiński
114 Indywidualny Plan Działania 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
115 Szkolenia organizowane na wniosek bezrobotnego 30.10.2014 11:19 Paweł Kępiński
116 Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji 08.11.2011 13:41 Grzegorz Rudziński
117 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 30.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
118 Pożyczka szkoleniowa 30.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
119 Plan szkoleń 09.01.2012 12:32 Grzegorz Rudziński
120 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 29.11.2011 08:22 Grzegorz Rudziński
121 Harmonogram grupowych porad zawodowych 29.11.2011 08:27 Grzegorz Rudziński
122 Spotkania informacyjne 2011 rok 29.11.2011 08:35 Grzegorz Rudziński
123 Spotkania informacyjne 2012 rok 29.11.2011 08:37 Grzegorz Rudziński
124 Przygotowanie zawodowe dorosłych 30.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
125 Refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 23.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
126 Prace społecznie użyteczne 23.10.2014 11:14 Paweł Kępiński
127 Zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 23.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
128 Projekt planu szkoleń na rok 2013 11.01.2013 13:55 Paweł Kępiński
129 Projekt planu szkoleń na 2013 rok 11.01.2013 14:03 Paweł Kępiński
130 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 09:29 Paweł Kępiński
131 Roboty publiczne 23.10.2014 11:13 Paweł Kępiński
132 Prace interwencyjne 15.03.2016 13:00 Paweł Kępiński
133 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.03.2016 12:57 Paweł Kępiński
134 Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 15.03.2016 13:11 Paweł Kępiński
135 Staż 23.10.2014 11:27 Paweł Kępiński
136 Zaproszenie na TARGI PRACY I EDUKACJI 31.03.2017 07:28 Paweł Kępiński
137 XI. Informacje dotyczące działalności gospodarczej 16.06.2016 13:25 Paweł Kępiński
138 IX. Strony internetowe przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 16.06.2016 13:12 Paweł Kępiński
139 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 16.06.2016 13:07 Paweł Kępiński
140 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 16.06.2016 13:03 Paweł Kępiński
141 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 02.03.2017 13:21 Paweł Kępiński
142 Wójt Gminy Wilczęta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji i utrzymania dróg 06.03.2017 08:30 Paweł Kępiński
143 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 16.06.2016 12:33 Paweł Kępiński
144 II. Informacje o rynku pracy 16.06.2016 12:28 Paweł Kępiński
145 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 16.06.2016 12:03 Paweł Kępiński
146 Infromacje ogólne 08.12.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
147 Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 08.12.2011 10:09 Grzegorz Rudziński
148 Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne 08.12.2011 13:00 Grzegorz Rudziński
149 Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
150 Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
151 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 08.12.2011 09:10 Grzegorz Rudziński
152 Centralna Baza Ofert Pracy 27.02.2012 09:07 Grzegorz Rudziński
153 EURES 13.12.2011 12:59 Grzegorz Rudziński
154 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 12.11.2012 08:03 Paweł Kępiński
155 Wykaz umów od stycznia do kwietnia 2012 19.04.2012 10:29 Grzegorz Rudziński
156 Zalaczniki 02.05.2012 11:31 Paweł Kępiński
157 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 01.06.2012 10:42 Grzegorz Rudziński
158 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 25.06.2012 13:42 Grzegorz Rudziński
159 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 09:59 Paweł Kępiński
160 Wykazy umów - maj 2012 15.06.2012 09:00 Grzegorz Rudziński
161 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 20.06.2012 12:19 Grzegorz Rudziński
162 Informacja o wniesieniu odwołania - usługi szkoleniowe 22.06.2012 07:38 Grzegorz Rudziński
163 Projekt "Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu" 18.01.2013 08:04 Paweł Kępiński
164 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oświadcza, iż nie prowadzi jakiejkolwiek diałalności ubezpieczeniowej 05.11.2012 13:47 Paweł Kępiński
165 Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 05.11.2012 13:56 Paweł Kępiński
166 Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). 05.11.2012 13:45 Paweł Kępiński
167 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi 10.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
168 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 02.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
169 Wykaz umów - czerwiec 2012 03.07.2012 13:26 Grzegorz Rudziński
170 Majątek jednostki 14.05.2019 12:22 Paweł Kępiński
171 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.07.2012: Usługi szkoleniowe 23.07.2012 13:47 Paweł Kępiński
172 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2012: Usługi szkoleniowe 25.07.2012 12:47 Paweł Kępiński
173 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 11:31 Paweł Kępiński
174 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 29.08.2012 12:16 Paweł Kępiński
175 Zmiana w Regulaminie Projektu 02.08.2012 13:32 Paweł Kępiński
176 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.09.2012: Usługi szkoleniowe - Uwaga! Zmiana wzoru umowy. 27.09.2012 10:28 Paweł Kępiński
177 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 06.08.2012 09:20 Paweł Kępiński
178 Wykaz umów - lipiec 2012 08.08.2012 10:00 Paweł Kępiński
179 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2012 r. - usługi szkoleniowe 14.08.2012 11:37 Grzegorz Rudziński
180 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE Zaprasza OSOBY BEZROBOTNE zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków kwalifikacyjnych w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 23.08.2012 07:10 Paweł Kępiński
181 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.08.2012: Usługi szkoleniowe 24.08.2012 13:22 Paweł Kępiński
182 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2012 r. - usługi szkoleniowe 12.09.2012 11:01 Grzegorz Rudziński
183 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 27.08.2012 14:06 Paweł Kępiński
184 WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE "Szansa na start" Dz. 6.2 POKL 29.08.2012 12:15 Paweł Kępiński
185 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 29.08.2012 14:26 Paweł Kępiński
186 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:46 Paweł Kępiński
187 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:48 Paweł Kępiński
188 Projekt "WZMACNIAMY KADRĘ" 20.02.2014 11:00 Paweł Kępiński
189 Wykaz umów - sierpień 2012 24.09.2012 07:13 Paweł Kępiński
190 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 30.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
191 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 02.10.2012 08:31 Paweł Kępiński
192 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Monter i konserwator instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych 03.10.2012 13:53 Paweł Kępiński
193 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.10.2012: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 05.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
194 Wykaz umów - wrzesień 2012 05.10.2012 12:22 Paweł Kępiński
195 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:12 Paweł Kępiński
196 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:14 Paweł Kępiński
197 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.10.2012: Usługi szkoleniowe 09.10.2012 08:51 Paweł Kępiński
198 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2012 r. - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.10.2012 09:58 Paweł Kępiński
199 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy 29.10.2012 11:41 Paweł Kępiński
200 Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu „SZANSA NA START” Działanie 6.2 POKL 26.10.2012 07:49 Paweł Kępiński
201 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.10.2012r.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 26.10.2012 12:25 Paweł Kępiński
202 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 04.03.2014 12:27 Paweł Kępiński
203 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych do 25 roku życia 04.03.2014 12:33 Paweł Kępiński
204 Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców 05.11.2012 14:09 Paweł Kępiński
205 Wykaz wniosków po ocenie formalnej w dniu 07.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:34 Paweł Kępiński
206 Wykaz wniosków po ocenie merytorycznej w dniach 07-12.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:38 Paweł Kępiński
207 Spotkania informacyjne 2013 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
208 Wniosek bezrobotnego o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 30.11.2012 11:41 Paweł Kępiński
209 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 04.12.2012 09:07 Paweł Kępiński
210 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 10:32 Paweł Kępiński
211 Oferta pusta 22.01.2013 10:24 Paweł Kępiński
212 Zapraszenie do składania ofert na promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 03.04.2013 13:31 Paweł Kępiński
213 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.04.2013r. 08.04.2013 11:30 Paweł Kępiński
214 Komunikat dotyczący rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2012 rok 22.02.2013 07:57 Paweł Kępiński
215 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania lokalnego rynku pracy 13.02.2013 07:52 Paweł Kępiński
216 Wykaz umów - styczeń-luty 2013 08.03.2013 13:54 Paweł Kępiński
217 Stan i struktura bezrobocia - rok 2013 11.03.2013 07:55 Paweł Kępiński
218 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór na szkolenia 22.03.2013 12:08 Paweł Kępiński
219 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2013: Usługi szkoleniowe 22.03.2013 12:54 Paweł Kępiński
220 Partnerstwo doradczo-edukacyjne w powiecie braniewskim 25.03.2013 10:31 Paweł Kępiński
221 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2013 r. - Usługi szkoleniowe 07.05.2013 11:28 Paweł Kępiński
222 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- II tura 09.04.2013 08:56 Paweł Kępiński
223 Ogłaszenie o zakończeniu I tury naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych ze środków Funduszu Pracy 29.03.2013 09:54 Paweł Kępiński
224 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
225 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2013: Usługi szkoleniowe 10.04.2013 13:56 Paweł Kępiński
226 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2013r.: Usługi szkoleniowe 23.05.2013 12:42 Paweł Kępiński
227 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2013 13:59 Paweł Kępiński
228 Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
229 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 29.04.2013 09:36 Paweł Kępiński
230 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 09:01 Paweł Kępiński
231 Rekrutacja do udziału w projekcie „Masz pomysł – masz firmę” 31.05.2013 10:09 Paweł Kępiński
232 Rekrutacja na szkolenie „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni”. 17.02.2014 12:06 Paweł Kępiński
233 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
234 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
235 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
236 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - rejestracja przez Internet 10.06.2013 07:02 Paweł Kępiński
237 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia 10.06.2013 07:09 Paweł Kępiński
238 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia z dnia 26.06.2013 03.07.2013 08:03 Paweł Kępiński
239 Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135” 19.03.2014 08:14 Paweł Kępiński
240 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne 28.01.2014 09:26 Paweł Kępiński
241 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 02.07.2013 13:27 Paweł Kępiński
242 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2013: Usługi szkoleniowe 02.07.2013 13:33 Paweł Kępiński
243 Stan i struktura bezrobocia - rok 2014 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
244 Wykaz umów lipiec - wrzesień 2013 02.10.2013 13:47 Paweł Kępiński
245 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2013: Świadczenie usług pocztowych - zmiana SIWZ 25.09.2013 07:26 Paweł Kępiński
246 Planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie dla osób uprawnionych na 2014 rok - nowy od czerwca 11.06.2014 08:26 Paweł Kępiński
247 Wykaz umów maj - czerwiec 2013 02.10.2013 09:45 Paweł Kępiński
248 Ogłoszenie o bezpłatnym kursie 05.11.2013 10:16 Paweł Kępiński
249 Spotkania informacyjne 2014 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
250 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2013 r. - Świadczenie usług pocztowych 04.10.2013 11:03 Paweł Kępiński
251 Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego 25.06.2014 09:45 Paweł Kępiński
252 BEZPŁATNY KURS „Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych” 09.12.2013 13:14 Paweł Kępiński
253 Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi 23.10.2013 08:32 Paweł Kępiński
254 Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" 19.05.2014 07:55 Paweł Kępiński
255 Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę” 27.11.2013 07:17 Paweł Kępiński
256 Nabór do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” 17.01.2014 14:09 Paweł Kępiński
257 Rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy 20.01.2014 12:13 Paweł Kępiński
258 Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 28.03.2014 11:14 Paweł Kępiński
259 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2014 r. - Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą "Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni" 03.04.2014 13:18 Paweł Kępiński
260 Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.04.2014 07:05 Paweł Kępiński
261 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.03.2014: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni” 24.03.2014 12:36 Paweł Kępiński
262 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 22.05.2014 13:47 Paweł Kępiński
263 ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. 11.06.2014 08:33 Paweł Kępiński
264 WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 05.09.2014 07:48 Paweł Kępiński
265 Ogłoszenie - zbędne składniki majątku 14.10.2014 13:13 Paweł Kępiński
266 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 15.01.2015 14:12 Paweł Kępiński
267 Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych 21.10.2014 08:25 Paweł Kępiński
268 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 lat 23.10.2014 11:21 Paweł Kępiński
269 Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 23.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
270 Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 23.10.2014 11:25 Paweł Kępiński
271 Przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 23.10.2014 11:29 Paweł Kępiński
272 Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 23.10.2014 11:30 Paweł Kępiński
273 Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 23.10.2014 11:55 Paweł Kępiński
274 Spotkania informacyjne 2015 rok 28.11.2014 11:57 Paweł Kępiński
275 Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" 13.11.2014 09:58 Paweł Kępiński
276 Nabór kandydatów w drodze konkursu - Sąd w Braniewie 23.02.2015 11:41 Paweł Kępiński
277 Wniosek na szkolenie indywidualne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:48 Paweł Kępiński
278 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - środki na podjęcie działalności gospodarczej 20.01.2015 07:20 Paweł Kępiński
279 Plan szkoleń 2015 13.01.2016 11:30 Paweł Kępiński
280 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Opel Astra 21.01.2015 13:39 Paweł Kępiński
281 Dane kontaktowe 16.09.2019 10:15 Paweł Kępiński
282 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 06.03.2019 09:47 Paweł Kępiński
283 Stan i struktura bezrobocia - rok 2015 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
284 Nabór na aplikację kuratorską - Sąd Rejonowy w Braniewie 12.03.2015 12:10 Paweł Kępiński
285 Wykazy zawartych umów w 2015 r. 18.03.2015 13:33 Paweł Kępiński
286 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika/ów i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 2017 rok 01.02.2017 12:36 Paweł Kępiński
287 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 - aktualizacja 09.02.2017 10.02.2017 08:24 Paweł Kępiński
288 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej 21.04.2015 10:34 Paweł Kępiński
289 Wykaz umów za 2014 r. 28.05.2015 11:50 Elżbieta Pomianowska
290 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 06.05.2015 07:11 Paweł Kępiński
291 Strona programu "Gwarancja dla młodzieży" 18.05.2015 08:09 Paweł Kępiński
292 Nota Roboty Publiczne 15.06.2015 12:58 Elżbieta Pomianowska
293 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 24.07.2015 09:35 Paweł Kępiński
294 Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie 28.07.2015 11:54 Paweł Kępiński
295 Informacja o możliwości ubiegania się o finansowanie działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, pracodawcy i pracowników odpowiednio ze środków FP, PFRON, KFS. 01.10.2015 09:31 Elżbieta Pomianowska
296 Zaproszenie na Dni otwarte w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie 07.10.2015 07:39 Paweł Kępiński
297 Konkurs na stanowisko: DORADCA 12.10.2015 11:04 Paweł Kępiński
298 Ogłoszenie na tamt polskich targów pracy on-line 16.10.2015 08:39 Wiesława Markus
299 SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ EUROCAPITAL 24 22.10.2015 10:58 Teresa Kołodziej
300 Spotkania informacyjne 2016 rok 02.12.2015 12:31 Paweł Kępiński
301 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 03.12.2015 08:24 Paweł Kępiński
302 Informacja o wynikach nabowu na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 25.02.2016 11:38 Paweł Kępiński
303 Wstrzymanie naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji 29.12.2015 07:33 Paweł Kępiński
304 Nabór wniosków na realizację szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:38 Paweł Kępiński
305 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:42 Paweł Kępiński
306 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
307 Plan szkoleń 2016 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
308 Plan szkoleń na 2016 rok 13.01.2016 11:33 Paweł Kępiński
309 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:21 Paweł Kępiński
310 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016 14.01.2016 14:18 Paweł Kępiński
311 Limit środków na organizację staży z Fundusuz Pracy został wyczerpany 22.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
312 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:06 Paweł Kępiński
313 Wykazy umów zawartych w 2016r. 03.02.2016 07:08 Paweł Kępiński
314 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 04.02.2016 10:29 Paweł Kępiński
315 Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 09.05.2016 09:42 Paweł Kępiński
316 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 09.02.2016 10:23 Paweł Kępiński
317 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – roboty publiczne 10.02.2016 12:27 Paweł Kępiński
318 Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń na szkolenie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" 03.03.2016 07:01 Paweł Kępiński
319 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE 16.02.2016 12:58 Paweł Kępiński
320 Wyczerpanie limitu środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego 17.02.2016 11:33 Paweł Kępiński
321 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 21.02.2017 08:42 Paweł Kępiński
322 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:47 Paweł Kępiński
323 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 24.02.2016 07:16 Paweł Kępiński
324 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 26.02.2016 07:57 Paweł Kępiński
325 Informacja o zakończeniu naboru wniosków na prace interwencyjne finansowanych z Funduszu Pracy 02.03.2016 12:05 Paweł Kępiński
326 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 14.03.2016 11:02 Paweł Kępiński
327 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:23 Paweł Kępiński
328 Ogłoszenie - nabór kandydatów do służby przygotowawczej PSP w Braniewie 15.03.2016 09:56 Paweł Kępiński
329 Plan szkoleń na 2016 - zmiana 15.03.2016 10:38 Paweł Kępiński
330 Bezpłatny kurs zawodowy " Sprzedawca - Fakturzysta" 17.03.2016 10:56 Paweł Kępiński
331 Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie "Office Manager - administracja, sprzedaż, obsługa klienta" 18.03.2016 11:35 Paweł Kępiński
332 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH 22.03.2016 10:53 Elżbieta Pomianowska
333 Barometr zawodów 14.12.2018 06:43 Paweł Kępiński
334 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:07 Paweł Kępiński
335 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 01.04.2016 09:43 Paweł Kępiński
336 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+" 11.05.2016 13:38 Paweł Kępiński
337 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 08.04.2016 12:52 Paweł Kępiński
338 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o organizację staży z projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 20.04.2016 13:11 Paweł Kępiński
339 KUCHARZ, KELNER 13.05.2016 08:32 Wiesława Markus
340 magazynier, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych 30.05.2016 11:23 Agnieszka Zdanowicz
341 Informacja o wyczerpaniu limitu środków finansowanych z Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie 28.04.2016 12:24 Paweł Kępiński
342 Nabór do projektu: „Cel- praca" - Centrum Edukacji w Braniewie 11.05.2016 10:20 Paweł Kępiński
343 operator, mechanik urządzeń gazowych 11.05.2016 14:28 Wiesława Markus
344 pracownik ds. administracji/certyfikacji 17.05.2016 11:36 Wiesława Markus
345 Pracownik biura obsługi klienta 25.05.2016 08:01 Wiesława Markus
346 mechanik 25.05.2016 10:59 Wiesława Markus
347 sprzątaczka biurowa 01.06.2016 07:57 Wiesława Markus
348 asystent logistyki 01.06.2016 07:43 Wiesława Markus
349 Konsultant ds. sprzedaży 02.06.2016 08:52 Wiesława Markus
350 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (Rezerwa KFS) 02.06.2016 12:23 Paweł Kępiński
351 inżynier budowlany lub kierownik organizacji produkcji organizacyjnych 06.06.2016 07:03 Wiesława Markus
352 sprzedawca 06.06.2016 07:04 Wiesława Markus
353 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 16.06.2016 13:00 Paweł Kępiński
354 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 16.06.2016 13:09 Paweł Kępiński
355 X. Warunki świadczenia pracy 05.07.2016 10:23 Paweł Kępiński
356 XII. Projekty 16.06.2016 13:30 Paweł Kępiński
357 Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę II” 27.06.2016 09:36 Paweł Kępiński
358 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy - GOPS w Lelkowie 27.06.2016 12:06 Paweł Kępiński
359 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
360 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
361 Nabór wniosków na aktywne fory wsparcia- prace interwencyjne (RM 29.06.2016) 29.06.2016 09:50 Paweł Kępiński
362 DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 08.07.2016 08:04 Paweł Kępiński
363 Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie poszukuje kandydatki na stanowisko pielęgniarki - pracownik cywilny 13.07.2016 07:12 Paweł Kępiński
364 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 14.07.2016 06:44 Paweł Kępiński
365 Bezpłatny kurs zawodowy "Sprzedawca-Fakturzysta" 26.07.2016 09:47 Paweł Kępiński
366 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 01.08.2016 13:09 Paweł Kępiński
367 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców z form pomocy 04.08.2016 14:13 Paweł Kępiński
368 Nabór wniosków w ramach projektu "Masz pomysł- masz firmę II" 05.08.2016 13:20 Paweł Kępiński
369 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 12.08.2016 12:56 Paweł Kępiński
370 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 31.08.2016 12:01 Paweł Kępiński
371 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 26.08.2016 11:19 Elżbieta Pomianowska
372 Ogłoszenie Komenda Powiatowa Policji w Braniewie 31.08.2016 09:52 Paweł Kępiński
373 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 02.12.2016 02.12.2016 07:51 Paweł Kępiński
374 Wniosek o staż z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
375 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
376 Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 150 f - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
377 Zaproszenie na DZIEŃ OTWARTY "DOBRY ZAWÓD - PEWNA PRACA. TWOJA DROGA DO KARIERY" 13.10.2016 12:16 Paweł Kępiński
378 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna I półrocze 2016 r. 17.10.2016 10:15 Paweł Kępiński
379 Ogłoszenie o naborze 04.11.2016 07:25 Elżbieta Pomianowska
380 Nabór do służby 07.11.2016 10:04 Elżbieta Pomianowska
381 Ogłoszenie o naborze 13.12.2016 09:57 Paweł Kępiński
382 Nota prace interwencyjne 14.11.2016 08:35 Elżbieta Pomianowska
383 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji - Lekarz 18.11.2016 08:52 Elżbieta Pomianowska
384 Wniosek o wydanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 25.11.2016 12:53 Paweł Kępiński
385 Spotkania informacyjne 2017 rok 30.11.2016 13:08 Paweł Kępiński
386 ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Masz pomysł - masz firmę II" 12.12.2016 07:43 Paweł Kępiński
387 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilczętach poszukuje Głównego Księgowego 23.12.2016 09:22 Paweł Kępiński
388 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:24 Paweł Kępiński
389 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania swojego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy 17.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
390 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 16.01.2017 12:55 Paweł Kępiński
391 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy (limit środków wyczerpany 24.03.2017) 24.03.2017 07:48 Paweł Kępiński
392 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - aktualizacja 09.03.2017 09.03.2017 08:59 Paweł Kępiński
393 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy 29.06.2017 12:25 Paweł Kępiński
394 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy 18.01.2017 09:28 Paweł Kępiński
395 Informacje o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:09 Paweł Kępiński
396 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 03.11.2017 10:05 Paweł Kępiński
397 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE - LIMIT ŚRODKÓW WYCZERPANY 24.04.2017 12:49 Paweł Kępiński
398 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 13:20 Paweł Kępiński
399 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - POWER 18.01.2017 14:12 Paweł Kępiński
400 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 13:57 Paweł Kępiński
401 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (30.06.2017) 03.11.2017 10:36 Paweł Kępiński
402 Informacja - szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy 19.01.2017 13:34 Paweł Kępiński
403 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza nabór na stanowisko księgowego 20.01.2017 12:43 Paweł Kępiński
404 INFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE 20.01.2017 12:46 Paweł Kępiński
405 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 20.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
406 Plan szkoleń 2017 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
407 Ogłoszenie o konkursie na asystenta sędziego 30.01.2017 11:59 Paweł Kępiński
408 Stan i struktura bezrobocia - rok 2017 07.02.2017 08:27 Paweł Kępiński
409 Wykazy umów zawartych w 2017 r. 08.02.2017 12:54 Paweł Kępiński
410 Szkolenie OHP 14.02.2017 12:19 Elżbieta Pomianowska
411 Ogłoszenie - nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS Wilczęta 16.02.2017 08:22 Paweł Kępiński
412 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby więziennej w zakładzie karnym w Kamińsku - Strażnik działu ochrony 16.02.2017 09:00 Paweł Kępiński
413 Rejestr zbiorów danych osobowych 27.02.2017 11:10 Paweł Kępiński
414 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Ginące zawody" 07.03.2017 12:23 Paweł Kępiński
415 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 15.03.2017 08:50 Paweł Kępiński
416 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:17 Paweł Kępiński
417 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 06.04.2017 10:15 Paweł Kępiński
418 Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Braniewo 20.04.2017 12:53 Paweł Kępiński
419 Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 05.07.2017 07:53 Paweł Kępiński
420 Wykazy umów zawartych w 2018 r. 01.03.2018 09:40 Paweł Kępiński
421 Informacja - 30.04.2018 urząd nieczynny 05.04.2018 08:44 Paweł Kępiński
422 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 15.05.2018 11:19 Paweł Kępiński
423 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 25.05.2018 14:24 Paweł Kępiński
424 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 06.06.2018 08:53 Paweł Kępiński
425 Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 01.08.2018 10:56 Paweł Kępiński
426 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 03.08.2018 07:52 Paweł Kępiński
427 Zmiana pracy urzędu ze względu na upały 10.08.2018 10:36 Paweł Kępiński
428 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 22.08.2018 14:13 Paweł Kępiński
429 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 24.08.2018 09:07 Paweł Kępiński
430 W dniu 24 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 30.12.2018 07:51 Paweł Kępiński
431 W dniu 31 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 30.12.2018 07:50 Paweł Kępiński
432 Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 03.01.2019 12:14 Paweł Kępiński
433 Ogłoszenie o wynikach wstępnej weryfikacji formalnej kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 15.01.2019 07:57 Paweł Kępiński
434 Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.01.2019 12:36 Paweł Kępiński
435 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 18.01.2019 13:05 Paweł Kępiński
436 Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 31.01.2019 12:42 Paweł Kępiński
437 Stan i struktura bezrobocia - rok 2019 07.02.2019 10:04 Paweł Kępiński
438 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 12.02.2019 13:56 Paweł Kępiński
439 W dniu 19 kwietnia 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 16.04.2019 07:03 Paweł Kępiński
440 Wykazy umów zawartych w 2019 r. 06.05.2019 08:37 Paweł Kępiński
441 Sprawozdanie finansowe 2018 r. 10.05.2019 07:53 Paweł Kępiński
442 W dniu 31 października 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:30 29.10.2019 13:15 Paweł Kępiński
443 APEL Burmistrza Miasta Braniewa oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie 20.11.2019 11:31 Paweł Kępiński
444 W dniu 24 grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 12:00 06.12.2019 07:54 Paweł Kępiński
445 W dniu 31 grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 14:00 30.12.2019 09:09 Paweł Kępiński
446 Stan i struktura bezrobocia - rok 2020 06.02.2020 10:21 Paweł Kępiński