2011-11-29 09:22:43

Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na:
- udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
- udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
- kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
- inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 
Poradnictwo zawodowe stanowi usługę rynku pracy kierowaną do:
- młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jaki zawód jest dla nich najbardziej odpowiedni;
- osób dorosłych, które muszą zmienić lub dostosować się do nowych zajęć ze względu na zwolnienia grupowe, przebranżowienia lub z przyczyn osobistych;
- kobiet, które obecnie coraz częściej wchodzą lub powracają na rynek pracy po dłuższej nieobecności;
- osób długotrwale pozostających w rejestrze osób bezrobotnych, które potrzebują pomocy w dostosowaniu i zmianie kwalifikacji zawodowych
- oraz wszystkich, którzy potrzebują i oczekują pomocy w rozpoznaniu własnego potencjału zawodowego tj. zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychofizycznych, określeniu celów zawodowych i ustaleniu dalszej ścieżki zawodowej poprzez przygotowanie wspólnie z doradcą indywidualnego planu działania
- osób poszukujących informacji o zawodach i rynku pracy

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej - warsztatowej.


Doradca Zawodowy posiada zbiory informacji zawodowej:
 
- przewodniki po zawodach,
- filmy zawodoznawcze,
- adresy jednostek szkolących,
- wykaz jednostek doradczych,
- wzory CV i listów motywacyjnych.
 
 
Kontakt – Poradnictwo Zawodowe:

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego mogą się zgłaszać do pokoju nr 11 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie

Nr telefonu:
055 644 32 35


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 29.11.2011 08:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4332

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował