2012-02-06 09:03:31

Stan i struktura bezrobocia - rok 2012W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych.
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Styczeń 2012 załącznik 01_styczen2012.zip 2012-02-06 09:05:31 Kępiński Paweł
Luty 2012 załącznik 02_luty2012.zip 2012-04-04 12:12:41 Kępiński Paweł
Marzec 2012 załącznik 03_marzec2012.zip 2012-04-13 09:11:57 Kępiński Paweł
Kwiecień 2012 załącznik 04_kwiecien2012.zip 2012-06-04 10:37:17 Kępiński Paweł
Maj 2012 załącznik 05_maj2012.zip 2012-06-04 10:38:20 Kępiński Paweł
Czerwiec 2012 załącznik 06_czerwiec2012.zip 2012-08-01 11:41:37 Kępiński Paweł
Lipiec 2012 załącznik 07_lipiec2012.zip 2012-08-06 08:53:02 Kępiński Paweł
Sierpień 2012 załącznik 08_sierpien2012.zip 2012-09-04 10:44:30 Kępiński Paweł
Wrzesień 2012 załącznik 09_wrzesien2012.zip 2012-10-01 14:35:51 Kępiński Paweł
Sprawozdania za miesiąc październik 2012 załącznik 10_pazdziernik2012.zip 2012-11-12 09:26:48 Kępiński Paweł
Sprawozdania za miesiąc listopad 2012 załącznik 11_listopad2012.zip 2012-12-05 12:38:49 Kępiński Paweł
Sprawozdania za miesiąc grudzień 2012r. załącznik 12_grudzien2012.zip 2013-02-05 14:22:25 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 06.02.2012 08:03
Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2012 08:03
Liczba wyświetleń: 5590

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 12.11.2012 08:02 Paweł Kępiński
2 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 06.02.2012 08:05 Paweł Kępiński
3 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 06.02.2012 08:04 Paweł Kępiński
4 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 06.02.2012 08:03 Paweł Kępiński