2012-06-08 10:31:18

Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL


Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL


Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu oraz Partner projektu Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informują o realizacji projektu „SZANSA NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest aktywizacja 120 osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia dla 91 osób z terenu miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i braniewskiego.

Projekt skierowany jest do 120 osób bezrobotnych (50K, 70M), zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy (PUP w Elblągu i PUP w Braniewie), zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, które bez środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogłyby samodzielnie sfinansować przedsięwzięcia.

O zakwalifikowanie do projektu mogą ubiegać się osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 15-24 lata – 15 osób (6K, 9M),
  • osoby długotrwale bezrobotne – 41 osób (20K, 21M),
  • osoby z terenów wiejskich – 30 osób (10K, 20M),
  • osoby w wieku 50-64 lata – 10 osób (4K, 6M).

Projekt przewiduje:

  • badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” dla 120 osób,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacje dla osób bezrobotnych) w wysokości do 20.000,00 zł dla 91 osób.

 Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 30.09.2013 r.*

*Zastrzega się zmianę terminu zakończenia realizacji projektu. 

 Masz pomysł na swoją firmę? Czekamy na Ciebie!!!

 Zapraszamy osoby bezrobotne z terenu miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego,

w szczególności osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy

do uruchomionych Punktów Rekrutacyjno-Konsultacyjnych!!!


Kontakt osobisty w siedzibie:

 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w ELBLĄGU

ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg,

tel. 55 237-67-00, fax 55 237-67-99

Biuro Projektu – pokój nr 111

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w BRANIEWIE

ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo

tel. 55 644-32-22, fax 55 644-32-24

       
www.elblag.up.gpv.pl  
 www.pupbraniewo.pl
 

Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny:

  • stanowisko ds. dotacji – pokój nr 109 I piętro

tel. 55 237-67-27

 

Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny:

  • stanowisko ds. programów – pokój nr 15

tel. 55 644-32-18

 Godziny otwarcia Punktów Rekrutacyjno-Konsultacyjnych:    8.00 – 14.00

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Regulamin projektu załącznik REGULAMIN PROJEKTU.pdf 2012-06-08 10:35:31 Kępiński Paweł
Wniosek kwalifikacyjny uczestników projektu - pdf załącznik Załącznik nr 1. WNIOSEK KWALIFIKACYJNY.pdf 2012-06-08 10:36:11 Kępiński Paweł
Wniosek kwalifikacyjny uczestników projektu - doc załącznik Załącznik nr 1. WNIOSEK KWALIFIKACYJNY.doc 2012-06-08 10:36:26 Kępiński Paweł
Skierowanie na szkolenie załącznik Załącznik nr 2. Skierowanie na szkolenie.pdf 2012-06-08 10:36:45 Kępiński Paweł
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do/z miejsca odbywania szkolenia załącznik Załącznik nr 3. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.pdf 2012-06-08 10:37:19 Kępiński Paweł
Oświadczenie dot. przejazdu własnym środkiem transportu załącznik Załącznik nr 4. Oświadczenie dot.przejazdu własnym środkiem transportu.pdf 2012-06-08 10:37:46 Kępiński Paweł
Wniosek - rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu do/z miejsca odbywania szkolenia załącznik Załącznik nr 5. Wniosek - rozliczenie kosztów dojazdu.pdf 2012-06-08 10:38:23 Kępiński Paweł
Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej załącznik Załącznik nr 6. Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie dział. gospod..pdf 2012-06-08 10:39:13 Kępiński Paweł
Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej załącznik Załącznik nr 7. Umowa o dofinansowanie podjęcia dzialalności gospodarczej.pdf 2012-06-08 10:39:43 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 08.06.2012 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2012 13:42
Liczba wyświetleń: 5255

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 12:17 Paweł Kępiński
2 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 09:59 Paweł Kępiński
3 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 09:58 Paweł Kępiński
4 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 09:56 Paweł Kępiński
5 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 09:32 Paweł Kępiński
6 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 08.06.2012 09:31 Paweł Kępiński