2013-04-09 09:56:14

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- II tura


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza II turę naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza II turę  naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy  przeciwdziałania bezrobociu:

·          Dofinansowanie działalności gospodarczej – planowane dla 16 osób. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy w terminie do 30.04.2013 roku.

 

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które nie uczestniczyły w ww. projekcie w okresie 2008 -2012 oraz spełnią co najmniej jedno z kryteriów dostępu w zakresie:

·         są osobami bezrobotnymi w wieku 18-30 lat,

·         są osobami bezrobotnymi w wieku powyżej 50 lat,

·         są osobami bezrobotnymi niepełnosprawnymi,

·         są objęte Indywidualnym Planem Działania.

 

Dyrektor

Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 09.04.2013 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4708

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował