2013-04-29 10:33:42

Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON


Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, że uchwałą Rady Powiatu  Braniewskiego  nr XXVIII/273/13 przyznano na rok 2013 środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na:1. Organizację staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
2. Prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
3. Środki dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
4. Refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
5. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy w terminie od dnia 02.05.2013 r. do dnia 15.05.2013 r.

Dyrektor
Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 29.04.2013 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2013 09:38
Liczba wyświetleń: 3652

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON 29.04.2013 09:33 Paweł Kępiński