2014-02-07 09:18:55

Stan i struktura bezrobocia - rok 2014


Stan i struktura bezrobocia - rok 2014

 

W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

 


Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Sprawozdanie za styczeń 2014 r. załącznik 01_styczen2014.zip 2014-02-07 09:21:08 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za luty 2014 r. załącznik 02_luty2014.zip 2014-03-06 14:00:12 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za marzec 2014 r. załącznik 03_marzec2014.zip 2014-05-07 12:46:07 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za kwiecień 2014 r. załącznik 04_kwiecien2014.zip 2014-05-07 12:46:26 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za maj 2014 r. załącznik 05_maj2014.zip 2014-06-09 10:47:41 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za czerwiec 2014 r. załącznik 06_czerwiec2014.zip 2014-08-01 10:16:34 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za lipiec 2014 r. załącznik 07_lipiec2014.zip 2014-08-04 13:16:48 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za sierpień 2014 r. załącznik 08_sierpien2014.zip 2014-09-05 14:57:16 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za wrzesień 2014 r. załącznik 09_wrzesien2014.zip 2014-11-05 09:46:43 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za październik 2014 r. załącznik 10_pazdziernik2014.zip 2014-11-05 09:52:21 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za listopad 2014 r. załącznik 11_listopad2014.zip 2014-12-04 14:01:30 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za grudzień 2014 r. załącznik 12_grudzien2014.zip 2015-02-06 11:09:59 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 07.02.2014 08:18
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2016 09:41
Liczba wyświetleń: 4430

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2014 27.03.2014 08:58 Paweł Kępiński
2 Stan i struktura bezrobocia - rok 2014 07.02.2014 08:18 Paweł Kępiński