2015-03-06 11:23:16

Stan i struktura bezrobocia - rok 2015


Stan i struktura bezrobocia - rok 2015

 

W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

 


Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Sprawozdanie za styczeń 2015r. załącznik 01_styczen2015.zip 2015-03-06 11:24:35 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za luty 2015r. załącznik 02_luty2015.zip 2015-03-06 11:24:50 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za marzec 2015r. załącznik 03_marzec2015.zip 2015-05-05 09:42:23 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za kwiecień 2015r. załącznik 04_kwiecien2015.zip 2015-05-05 09:42:36 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za maj 2015r. załącznik 05_maj2015.zip 2015-07-14 15:06:52 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za czerwiec 2015r. załącznik 06_czerwiec2015.zip 2015-07-14 15:07:11 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za lipiec 2015r. załącznik 07_lipiec2015.zip 2015-08-14 11:11:59 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za sierpień 2015r. załącznik 08_sierpien2015.zip 2015-10-05 10:43:29 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za wrzesień 2015r. załącznik 09_wrzesien2015.zip 2015-10-05 10:43:47 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za październik 2015r. załącznik 10_pazdziernik2015.zip 2015-11-05 14:28:01 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za listopad 2015r. załącznik 11_listopad2015.zip 2015-12-03 13:28:34 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za grudzień 2015r. załącznik 12_grudzien2015.zip 2016-01-28 10:30:01 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 06.03.2015 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2016 09:41
Liczba wyświetleń: 3280

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2015 06.03.2015 10:23 Paweł Kępiński