2015-06-24 12:48:13

Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra.


Ogłaszam nabór wniosków na wymienione formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra:

  • Przyznanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej - (2 miejsca pracy) - limit wykorzystany;
  • Przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej - (2 dotacje) - limit wykorzystany;
  • Prace interwencyjne na okres 9 miesięcy (refundacja przez okres 6 miesięcy) - (18 miejsc pracy).

Dodatkowo po zakończeniu realizacji wymienionych form wsparcia należy wykazać zatrudnienie przez okres co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji zawodowej.


Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy - sekretariat pokój nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Braniewo, 24.06.2015 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Aktywizacja 30 50 załącznik Aktywizacja_30-50r.pdf 2015-06-24 12:48:52 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 24.06.2015 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2015 09:35
Liczba wyświetleń: 2886

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 06.07.2015 07:49 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 24.06.2015 11:48 Paweł Kępiński
3 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 24.06.2015 11:48 Paweł Kępiński