2016-01-12 11:48:15

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy.


Preferowany okres odbywania stażu do 6 miesięcy - zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Jednocześnie informuję, że każdy organizator stażu zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej odbywającej staż, bezpośrednio po zakończeniu stażu, przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.


Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pok. nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Braniewo, 12.01.2016 r.

 

Druk wniosku do pobrania poniżej w załączniku

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej z Funduszu Pracy załącznik Wniosek o organizacje stazu osoby bezrobotnej 2016.doc 2016-01-12 11:49:14 Kępiński Paweł
Ogłoszenie o naborze wniosków na staż z Funduszu Pracy załącznik Ogloszenie_nabor_stazFP.pdf 2016-01-12 11:50:04 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 12.01.2016 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2747

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował