2016-04-01 10:38:01

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO


Logo1                                              Logo3                                          Logo 2

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

 • staż - 22 osoby ( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7)
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej - 20 osób(kwota 22 500zł)
 • refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy - 20 osób(kwota 22 500zł)
 • prace interwencyjne- 102 osoby (okres refundacji 6 miesięcy +3 miesiące zatrudnienie z własnych środków)


Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby długotrwale bezrobotne - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby nisko wykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).


Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełniają i podpisują  deklaracje uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę  wsparcia u swojego doradcy klienta.


W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy(nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1/2 etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do pobrania poniżej w załączniku

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 01.04.2016 09:38
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2016 09:43
Liczba wyświetleń: 3105

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 01.04.2016 09:43 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 01.04.2016 09:38 Paweł Kępiński