2016-06-16 13:03:22

I. Informacje o zawodach i specjalnościach


Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności?


Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania.

Klasyfikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie:

Publicznych Służb Zatrudnienia
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci

Informacje o artykule

Autor: Marta Karczewska
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 16.06.2016 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2016 12:03
Liczba wyświetleń: 2846

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 16.06.2016 12:03 Paweł Kępiński