2016-06-29 10:40:00

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO (29.06.2016)


Logo1                                              Logo3                                          Logo 2

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

 • staż - 36 osób ( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7)
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej - (kwota 22 500zł)
 • refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy - (kwota 22 500zł)
 • prace interwencyjne - (okres refundacji do 30 listopada 2016 +3 miesiące zatrudnienie z własnych środków)


Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby długotrwale bezrobotne - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby nisko wykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).


Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełniają i podpisują  deklaracje uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę  wsparcia u swojego doradcy klienta.


W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy(nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1/2 etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do pobrania poniżej w załączniku

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Warunki udziału w projekcie załącznik Warunki udziałuRPO2016.pdf 2016-06-29 10:40:35 Kępiński Paweł
Wniosek koszty dojazdu załącznik Wniosek o koszty dojazduRPO2016.doc 2016-06-29 10:40:49 Kępiński Paweł
Dojazdy rozliczenie załącznik Dojazd-rozliczenie RPO2016.doc 2016-06-29 10:41:05 Kępiński Paweł
Wniosek interwencja załącznik Wniosek o organizacje prac interwencyjnych RPO 2016.doc 2016-06-29 10:41:19 Kępiński Paweł
Wniosek staż załącznik Wniosek o organizację stażu osoby bezrobotnej RPO 2016.doc 2016-06-29 10:41:31 Kępiński Paweł
Lista obecności na stażu załącznik lista obecności na stażu RPO2016.doc 2016-06-29 10:41:48 Kępiński Paweł
Wniosek wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy załącznik Wniosek o refundacje kosztow wyposażenia lub doposażenia RPO 2016.doc 2016-06-29 10:42:02 Kępiński Paweł
Wniosek koszty opieki załącznik Wniosek o refundacje kosztów opieki.doc 2016-06-29 10:42:15 Kępiński Paweł
Wniosek działalność gospodarcza załącznik wniosek o srodki na dzialalnosc gospodarcza 01 2016.doc 2016-06-29 10:42:36 Kępiński Paweł
Ogłoszenie - skan z podpisem załącznik rpo.pdf 2016-06-29 10:42:46 Kępiński Paweł
Załącznik tylko do interwencji, dotacji na działalność gospodarczą i doposażenia stanowiska pracy załącznik formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx 2016-06-29 10:43:03 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 29.06.2016 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2016 09:44
Liczba wyświetleń: 2820

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO (29.06.2016) 29.06.2016 09:40 Paweł Kępiński