2016-07-13 15:12:18

Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie uprzejmie informuje,  że można pozyskać środki na realizację programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

W związku z powyższym osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie zainteresowane objęciem działaniami mającymi na celu pomoc w podjęciu zatrudnienia lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zwiększających szansę na rynku pracy prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo, pok. nr 15, tel. (55) 644 32 18 do dnia 20.07.2016 roku.

W przypadku dużego zainteresowania skorzystania z powyższych programów Urząd Pracy złoży wniosek o środki rezerwy do Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do współpracy.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Zdanowicz
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 13.07.2016 14:12
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2016 06:44
Liczba wyświetleń: 1913

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 13.07.2016 14:13 Paweł Kępiński
2 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 13.07.2016 14:13 Paweł Kępiński
3 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 13.07.2016 14:12 Paweł Kępiński