2016-12-30 12:21:19

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH


ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż z dniem 01.01.2017 r. zgodnie z Ustawą z dnia 06.10.2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2016 r. Poz. 1940) wprowadza się możliwość przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

 

Bliższych informacji można uzyskać w tut. urzędzie w pok. nr 1 – tel. 55/6443205, 55/6443206 oraz w pok. nr 5 – tel. 55/6442256.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 30.12.2016 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2016 11:24
Liczba wyświetleń: 2127

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:24 Paweł Kępiński
2 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:23 Paweł Kępiński
3 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:23 Paweł Kępiński
4 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:22 Paweł Kępiński
5 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:21 Paweł Kępiński
6 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:21 Paweł Kępiński