2017-06-14 11:45:23

Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymały stypendia (w okresie odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, z tytułu kontynuowania nauki, z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych) – począwszy od 1 stycznia 2016 r. – zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku.

Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów

 wypłacanych na podstawie ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymały stypendia (w okresie odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, z tytułu kontynuowania nauki, z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych) – począwszy od 1 stycznia 2016 r. – zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku. Urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie w pok. nr 1 i 5 lub telefonicznie pod nr 55 6443205, 55 6443206, 55 6442256.

W załączeniu:

- Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

- Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 14.06.2017 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2017 10:48
Liczba wyświetleń: 1620

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14.06.2017 10:46 Paweł Kępiński
2 Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy 14.06.2017 10:45 Paweł Kępiński