2016-03-30 14:25:29

Barometr zawodów 2016


Barometr zawodów

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie decyzją MPiPS od 2015 r. wdrożył „Barometr zawodów”, który jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą sytuacji w zawodach
na lokalnych rynkach pracy. Badanie ma charakter jakościowy. Powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą „panelu ekspertów"), w której udział biorą pracownicy powiatowych urzędów pracy we wszystkich województwach w Polsce.

Badanie odbywa się na zasadzie analizy sytuacji dla 177 zawodów, którą wykonują kluczowi eksperci. Opiera się ono na danych statystycznych oraz na wszechstronnej wiedzy
i doświadczeniu ekspertów powiatowych.

Efektem prac jest zaklasyfikowanie danego zawodu do jednej z trzech kategorii:

·         zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach − niewielka,

·         zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),

·         zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Wyniki badania:

dla kraju, województw (w tym województwa warmińsko-mazurskiego)
i powiatów dostępne są na stronie internetowej:  
barometrzawodow.pl 

Pliki do pobrania:- raport wojewódzki 
(
http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/warminsko-mazurskie/wojewodztwo_warminsko-mazurskie_raport.pdf)
- plakat wojewódzki 
(
http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/warminsko-mazurskie/wojewodztwo_warminsko-mazurskie_plakat.pdf)

-plakat powiatu braniewskiego stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz dostępny jest na stronie: http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/warminsko-mazurskie/powiat_braniewski.pdf

Przygotowała:

Dorota Michalkiewicz doradca zawodowy

PUP w Braniewie

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 30.03.2016 13:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7138

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował