2007-08-20 09:29:13

Wykazy umów - lipiec 2007


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Wykaz pracodawców którzy otrzymali dotację na stworzenie nowych miejsc pracy załącznik Wykaz pracodawców którzy otrzymali dotację na stworzenie nowych miejsc pracy na dzień 31.07.2007.pdf 2007-08-20 09:47:41 Rudziński Grzegorz
Wykaz pracodawców, którzy zawarli umowy z PUP Braniewo dotyczące odbycia stażu załącznik Wykaz pracodawców, którzy zawarli umowy z PUP Braniewo dotyczące odbycia stażu w miesiącu czerwcu, lipcu 2007.pdf 2007-08-20 09:48:37 Rudziński Grzegorz
Wykaz pracodawców, którzy zawarli umowy z PUP dotyczące Prac interwencyjnych załącznik Wykaz pracodawców, którzy zawarli umowy z PUP Braniewo dotyczące Prac interwencyjnych w miesiącu lipcu 2007.pdf 2007-08-20 09:49:35 Rudziński Grzegorz
Wykaz umów zawartych na dotację z programu W trosce o przyszłość.pdf załącznik Wykaz umów zawartych w miesiącu lipcu 2007r. na dotację z programu 2007-08-29 14:19:56 Rudziński Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 20.08.2007 08:29
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2008 11:48
Liczba wyświetleń: 5338

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykazy umów - sierpień 2007 06.02.2008 11:49 Grzegorz Rudziński
2 Prace interwencyjne 19.10.2009 10:03 Grzegorz Rudziński
3 Usługi rynku pracy 16.02.2009 07:34 Wiesława Markus
4 Wskazówki dla gmin oraz podmiotów, w których organizowane są prace społecznie użyteczne 18.12.2009 10:36 Grzegorz Rudziński
5 Dostęp do informacji publicznej 18.12.2009 11:16 Grzegorz Rudziński
6 Zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 18.12.2009 11:10 Grzegorz Rudziński
7 Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 24.02.2011 11:28 Grzegorz Rudziński
8 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.02.2011 11:11 Grzegorz Rudziński
9 Utrata prawa do zasiłku 18.12.2009 11:03 Grzegorz Rudziński
10 Obowiązki bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
11 Utrata statusu bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
12 Status bezrobotnego 18.12.2009 11:01 Grzegorz Rudziński
13 Statut 18.12.2009 10:35 Grzegorz Rudziński
14 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy 14.08.2018 12:29 Paweł Kępiński
15 Struktura organizacyjna 14.08.2018 12:39 Paweł Kępiński
16 Tworzenie spółdzielni socjalnych 26.07.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
17 Dyrekcja urzędu 01.02.2019 09:38 Paweł Kępiński
18 Wniosek o roboty publiczne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
19 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2017 rok 01.02.2017 12:47 Paweł Kępiński
20 Staż - Fundusz Pracy 21.03.2011 11:35 Grzegorz Rudziński
21 Dodatek aktywizacyjny - 2017 rok 06.04.2017 07:58 Paweł Kępiński
22 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy 18.02.2015 10:44 Paweł Kępiński
23 Wniosek o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 rok 23.08.2017 08:42 Paweł Kępiński
24 Druki - nowa strona 23.08.2017 08:49 Paweł Kępiński
25 Wykazy umów - styczeń 2008 06.02.2008 11:52 Grzegorz Rudziński
26 Wykazy umów - luty 2008 04.03.2008 08:02 Grzegorz Rudziński
27 Wykazy umów - marzec 2008 02.04.2008 08:54 Grzegorz Rudziński
28 Wykaz umów - maj 2008 04.06.2008 12:52 Paweł Kępiński
29 Wykaz umów - czerwiec 2008 09.07.2008 11:54 Grzegorz Rudziński
30 Wykaz umów - lipiec 2008 04.08.2008 12:07 Grzegorz Rudziński
31 Wykazy umów - sierpień 2008 04.09.2008 10:12 Grzegorz Rudziński
32 Wykazy umów - wrzesień 2008 03.10.2008 06:42 Grzegorz Rudziński
33 Wykazy umów - październik 2008 03.11.2008 10:47 Grzegorz Rudziński
34 Wykazy umów - listopad 2008 04.12.2008 11:11 Paweł Kępiński
35 Wykazy umów - grudzień 2008 12.01.2009 11:38 Paweł Kępiński
36 Projekt "Inwestycja w kwalifikacje" 20.02.2014 11:11 Paweł Kępiński
37 Wykazy umów - luty 2009 10.03.2009 09:22 Paweł Kępiński
38 Wykazy umów - marzec 2009 02.04.2009 13:08 Paweł Kępiński
39 Wykazy umów - kwiecień 2009 24.04.2009 10:01 Wiesława Markus
40 Wykaz umów - czerwiec 2009 01.07.2009 09:37 Paweł Kępiński
41 Wykaz umów - sierpień 2009 01.09.2009 09:53 Grzegorz Rudziński
42 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 08.01.2016 07:16 Paweł Kępiński
43 Wzory dokumentów aplikacyjnych 17.02.2010 11:30 Grzegorz Rudziński
44 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 01.02.2011 11:44 Grzegorz Rudziński
45 KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NOWEJ STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD ADRESEM http://braniewo.praca.gov.pl 04.08.2017 07:06 Paweł Kępiński
46 Informacja - 15.09.2017 urząd nieczynny 22.08.2017 10:19 Paweł Kępiński
47 Praca w ramach zatrudnienia wspieranego 20.10.2009 12:33 Grzegorz Rudziński
48 Wykaz umów - październik 2009 06.11.2009 10:12 Grzegorz Rudziński
49 Wykaz umów - listopad 2009 04.12.2009 09:24 Paweł Kępiński
50 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. - usługi pocztowe 20.12.2012 11:23 Paweł Kępiński
51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 31.12.2012 09:14 Paweł Kępiński
52 Bezpieczna praca w UE/EOG, bezpieczny powrót 18.12.2009 11:59 Grzegorz Rudziński
53 Wykazy umów - grudzień 2009 05.01.2010 09:23 Grzegorz Rudziński
54 Oferty pracy za granicą 24.01.2017 11:50 Paweł Kępiński
55 Loga 07.06.2016 09:22 Paweł Kępiński
56 Aktualne oferty zgłoszone do Powiatowy Urząd Pracy w Braniewi 07.06.2016 09:57 Paweł Kępiński
57 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 12.11.2012 08:15 Paweł Kępiński
58 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 29.04.2011 13:39 Grzegorz Rudziński
59 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 21.12.2010 15:48 Grzegorz Rudziński
60 Wykazy umów - luty 2010 02.03.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
61 Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców 09.03.2010 13:37 Grzegorz Rudziński
62 Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego 27.10.2011 12:08 Grzegorz Rudziński
63 Wykazy umów - marzec 2010 07.04.2010 11:20 Grzegorz Rudziński
64 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2013 r. - Usługi szkoleniowe 18.07.2013 09:42 Paweł Kępiński
65 Wykazy umów - kwiecień 2010 05.05.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
66 Karta kandydata na szkolenie 18.05.2010 12:06 Paweł Kępiński
67 Wykazy umów - maj 2010 01.06.2010 07:50 Grzegorz Rudziński
68 Wykaz umów - czerwiec 2010 05.07.2010 13:27 Grzegorz Rudziński
69 Wykaz umów - lipiec 2010 04.08.2010 12:57 Grzegorz Rudziński
70 Wykaz umów - sierpień 2010 03.09.2010 11:50 Paweł Kępiński
71 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Nowe szanse na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15.09.2010 11:44 Paweł Kępiński
72 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalista do spraw logistyki, transportu, spedycji 05.10.2010 15:11 Grzegorz Rudziński
73 Wykaz umów - wrzesień 2010 07.10.2010 07:07 Paweł Kępiński
74 Wykaz umów - październik 2010 08.11.2010 15:36 Grzegorz Rudziński
75 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:51 Grzegorz Rudziński
76 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:07 Grzegorz Rudziński
77 Stan i struktura bezrobocia - rok 2011 12.11.2012 08:04 Paweł Kępiński
78 Wykazy umów - styczeń 2011 24.02.2011 11:10 Grzegorz Rudziński
79 Harmonogram grupowych porad zawodowych 06.10.2011 09:18 Grzegorz Rudziński
80 Spotkania informacyjne 06.10.2011 09:21 Grzegorz Rudziński
81 Szkolenie w Klubie Pracy 02.03.2011 11:46 Grzegorz Rudziński
82 Harmonogram zajęć aktywizacyjnych 25.08.2011 12:21 Grzegorz Rudziński
83 Zajęcia aktywizacyjne 05.04.2011 09:54 Grzegorz Rudziński
84 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach RPO 18.01.2017 12:24 Paweł Kępiński
85 Wykazy umów - marzec 2011 01.04.2011 11:55 Grzegorz Rudziński
86 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 05.04.2011 10:29 Grzegorz Rudziński
87 II. Informacje o rynku pracy 05.04.2011 10:39 Grzegorz Rudziński
88 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
89 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
90 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
91 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
92 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
93 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
94 IX. Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
95 X. Warunki świadczenia pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
96 XI.Informacje dotyczące działalności gospodarczej 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
97 XII. Informacje o instytucjach i organizacjach wspierających rozwiązywanie problemów zawodowych 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
98 XIII. Projekty 05.04.2011 10:34 Grzegorz Rudziński
99 Wyjaśnienie do SIWZ dot. zamówienia ZP.PR.251/1/2011 przeprowadzenia usługi badania rynku "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 06.05.2011 09:14 Grzegorz Rudziński
100 Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 19.05.2011 08:44 Grzegorz Rudziński
101 Wykazy umów - kwiecień 2011 16.05.2011 09:41 Grzegorz Rudziński
102 Wyjaśnienie do SIWZ dot. "Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego" 30.05.2011 11:53 Paweł Kępiński
103 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 24.05.2011 11:57 Grzegorz Rudziński
104 Wykazy umów - maj 2011 06.06.2011 10:56 Grzegorz Rudziński
105 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" w ramach projektu Inwestycja w kwalifikacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 09.06.2011 08:09 Paweł Kępiński
106 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 15.06.2011 13:49 Grzegorz Rudziński
107 Wykaz umów - czerwiec 2011 01.07.2011 12:44 Grzegorz Rudziński
108 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże finansowane ze środków Funduszu Pracy 22.05.2017 07:42 Paweł Kępiński
109 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:15 Paweł Kępiński
110 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:16 Paweł Kępiński
111 Stan i struktura bezrobocia - rok 2018 09.02.2018 11:56 Paweł Kępiński
112 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 06.10.2011 09:42 Grzegorz Rudziński
113 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna 2016 r 25.04.2017 11:01 Paweł Kępiński
114 Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14.06.2017 10:48 Paweł Kępiński
115 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
116 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
117 Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - termin przedłużony 08.05.2017 09:56 Paweł Kępiński
118 Krajowe pośrednictwo pracy 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
119 Wykaz umów - lipiec 2011 25.08.2011 12:26 Grzegorz Rudziński
120 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 23.12.2014 08:18 Paweł Kępiński
121 Obowiązujęce stawki, kwoty, wskaźniki 25.02.2015 07:42 Paweł Kępiński
122 Usługi Rynku Pracy 23.10.2014 08:03 Paweł Kępiński
123 Indywidualny Plan Działania 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
124 Szkolenia organizowane na wniosek bezrobotnego 30.10.2014 11:19 Paweł Kępiński
125 Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji 08.11.2011 13:41 Grzegorz Rudziński
126 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 30.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
127 Pożyczka szkoleniowa 30.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
128 Plan szkoleń 09.01.2012 12:32 Grzegorz Rudziński
129 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 29.11.2011 08:22 Grzegorz Rudziński
130 Harmonogram grupowych porad zawodowych 29.11.2011 08:27 Grzegorz Rudziński
131 Spotkania informacyjne 2011 rok 29.11.2011 08:35 Grzegorz Rudziński
132 Spotkania informacyjne 2012 rok 29.11.2011 08:37 Grzegorz Rudziński
133 Przygotowanie zawodowe dorosłych 30.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
134 Refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 23.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
135 Prace społecznie użyteczne 23.10.2014 11:14 Paweł Kępiński
136 Zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 23.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
137 Projekt planu szkoleń na rok 2013 11.01.2013 13:55 Paweł Kępiński
138 Projekt planu szkoleń na 2013 rok 11.01.2013 14:03 Paweł Kępiński
139 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 09:29 Paweł Kępiński
140 Roboty publiczne 23.10.2014 11:13 Paweł Kępiński
141 Prace interwencyjne 15.03.2016 13:00 Paweł Kępiński
142 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.03.2016 12:57 Paweł Kępiński
143 Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 15.03.2016 13:11 Paweł Kępiński
144 Staż 23.10.2014 11:27 Paweł Kępiński
145 Zaproszenie na TARGI PRACY I EDUKACJI 31.03.2017 07:28 Paweł Kępiński
146 XI. Informacje dotyczące działalności gospodarczej 16.06.2016 13:25 Paweł Kępiński
147 IX. Strony internetowe przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 16.06.2016 13:12 Paweł Kępiński
148 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 16.06.2016 13:07 Paweł Kępiński
149 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 16.06.2016 13:03 Paweł Kępiński
150 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 02.03.2017 13:21 Paweł Kępiński
151 Wójt Gminy Wilczęta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji i utrzymania dróg 06.03.2017 08:30 Paweł Kępiński
152 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 16.06.2016 12:33 Paweł Kępiński
153 II. Informacje o rynku pracy 16.06.2016 12:28 Paweł Kępiński
154 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 16.06.2016 12:03 Paweł Kępiński
155 Infromacje ogólne 08.12.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
156 Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 08.12.2011 10:09 Grzegorz Rudziński
157 Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne 08.12.2011 13:00 Grzegorz Rudziński
158 Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
159 Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
160 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 08.12.2011 09:10 Grzegorz Rudziński
161 Centralna Baza Ofert Pracy 27.02.2012 09:07 Grzegorz Rudziński
162 EURES 13.12.2011 12:59 Grzegorz Rudziński
163 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 12.11.2012 08:03 Paweł Kępiński
164 Wykaz umów od stycznia do kwietnia 2012 19.04.2012 10:29 Grzegorz Rudziński
165 Zalaczniki 02.05.2012 11:31 Paweł Kępiński
166 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 01.06.2012 10:42 Grzegorz Rudziński
167 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 25.06.2012 13:42 Grzegorz Rudziński
168 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 09:59 Paweł Kępiński
169 Wykazy umów - maj 2012 15.06.2012 09:00 Grzegorz Rudziński
170 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 20.06.2012 12:19 Grzegorz Rudziński
171 Informacja o wniesieniu odwołania - usługi szkoleniowe 22.06.2012 07:38 Grzegorz Rudziński
172 Projekt "Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu" 18.01.2013 08:04 Paweł Kępiński
173 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oświadcza, iż nie prowadzi jakiejkolwiek diałalności ubezpieczeniowej 05.11.2012 13:47 Paweł Kępiński
174 Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 05.11.2012 13:56 Paweł Kępiński
175 Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). 05.11.2012 13:45 Paweł Kępiński
176 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi 10.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
177 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 02.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
178 Wykaz umów - czerwiec 2012 03.07.2012 13:26 Grzegorz Rudziński
179 Majątek jednostki 14.05.2019 12:22 Paweł Kępiński
180 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.07.2012: Usługi szkoleniowe 23.07.2012 13:47 Paweł Kępiński
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2012: Usługi szkoleniowe 25.07.2012 12:47 Paweł Kępiński
182 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 11:31 Paweł Kępiński
183 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 29.08.2012 12:16 Paweł Kępiński
184 Zmiana w Regulaminie Projektu 02.08.2012 13:32 Paweł Kępiński
185 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.09.2012: Usługi szkoleniowe - Uwaga! Zmiana wzoru umowy. 27.09.2012 10:28 Paweł Kępiński
186 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 06.08.2012 09:20 Paweł Kępiński
187 Wykaz umów - lipiec 2012 08.08.2012 10:00 Paweł Kępiński
188 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2012 r. - usługi szkoleniowe 14.08.2012 11:37 Grzegorz Rudziński
189 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE Zaprasza OSOBY BEZROBOTNE zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków kwalifikacyjnych w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 23.08.2012 07:10 Paweł Kępiński
190 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.08.2012: Usługi szkoleniowe 24.08.2012 13:22 Paweł Kępiński
191 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2012 r. - usługi szkoleniowe 12.09.2012 11:01 Grzegorz Rudziński
192 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 27.08.2012 14:06 Paweł Kępiński
193 WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE "Szansa na start" Dz. 6.2 POKL 29.08.2012 12:15 Paweł Kępiński
194 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 29.08.2012 14:26 Paweł Kępiński
195 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:46 Paweł Kępiński
196 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:48 Paweł Kępiński
197 Projekt "WZMACNIAMY KADRĘ" 20.02.2014 11:00 Paweł Kępiński
198 Wykaz umów - sierpień 2012 24.09.2012 07:13 Paweł Kępiński
199 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 30.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
200 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 02.10.2012 08:31 Paweł Kępiński
201 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Monter i konserwator instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych 03.10.2012 13:53 Paweł Kępiński
202 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.10.2012: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 05.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
203 Wykaz umów - wrzesień 2012 05.10.2012 12:22 Paweł Kępiński
204 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:12 Paweł Kępiński
205 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:14 Paweł Kępiński
206 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.10.2012: Usługi szkoleniowe 09.10.2012 08:51 Paweł Kępiński
207 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2012 r. - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.10.2012 09:58 Paweł Kępiński
208 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy 29.10.2012 11:41 Paweł Kępiński
209 Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu „SZANSA NA START” Działanie 6.2 POKL 26.10.2012 07:49 Paweł Kępiński
210 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.10.2012r.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 26.10.2012 12:25 Paweł Kępiński
211 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 04.03.2014 12:27 Paweł Kępiński
212 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych do 25 roku życia 04.03.2014 12:33 Paweł Kępiński
213 Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców 05.11.2012 14:09 Paweł Kępiński
214 Wykaz wniosków po ocenie formalnej w dniu 07.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:34 Paweł Kępiński
215 Wykaz wniosków po ocenie merytorycznej w dniach 07-12.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:38 Paweł Kępiński
216 Spotkania informacyjne 2013 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
217 Wniosek bezrobotnego o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 30.11.2012 11:41 Paweł Kępiński
218 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 04.12.2012 09:07 Paweł Kępiński
219 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 10:32 Paweł Kępiński
220 Oferta pusta 22.01.2013 10:24 Paweł Kępiński
221 Zapraszenie do składania ofert na promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 03.04.2013 13:31 Paweł Kępiński
222 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.04.2013r. 08.04.2013 11:30 Paweł Kępiński
223 Komunikat dotyczący rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2012 rok 22.02.2013 07:57 Paweł Kępiński
224 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania lokalnego rynku pracy 13.02.2013 07:52 Paweł Kępiński
225 Wykaz umów - styczeń-luty 2013 08.03.2013 13:54 Paweł Kępiński
226 Stan i struktura bezrobocia - rok 2013 11.03.2013 07:55 Paweł Kępiński
227 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór na szkolenia 22.03.2013 12:08 Paweł Kępiński
228 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2013: Usługi szkoleniowe 22.03.2013 12:54 Paweł Kępiński
229 Partnerstwo doradczo-edukacyjne w powiecie braniewskim 25.03.2013 10:31 Paweł Kępiński
230 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2013 r. - Usługi szkoleniowe 07.05.2013 11:28 Paweł Kępiński
231 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- II tura 09.04.2013 08:56 Paweł Kępiński
232 Ogłaszenie o zakończeniu I tury naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych ze środków Funduszu Pracy 29.03.2013 09:54 Paweł Kępiński
233 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
234 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2013: Usługi szkoleniowe 10.04.2013 13:56 Paweł Kępiński
235 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2013r.: Usługi szkoleniowe 23.05.2013 12:42 Paweł Kępiński
236 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2013 13:59 Paweł Kępiński
237 Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
238 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 29.04.2013 09:36 Paweł Kępiński
239 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 09:01 Paweł Kępiński
240 Rekrutacja do udziału w projekcie „Masz pomysł – masz firmę” 31.05.2013 10:09 Paweł Kępiński
241 Rekrutacja na szkolenie „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni”. 17.02.2014 12:06 Paweł Kępiński
242 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
243 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
244 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
245 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - rejestracja przez Internet 10.06.2013 07:02 Paweł Kępiński
246 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia 10.06.2013 07:09 Paweł Kępiński
247 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia z dnia 26.06.2013 03.07.2013 08:03 Paweł Kępiński
248 Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135” 19.03.2014 08:14 Paweł Kępiński
249 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne 28.01.2014 09:26 Paweł Kępiński
250 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 02.07.2013 13:27 Paweł Kępiński
251 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2013: Usługi szkoleniowe 02.07.2013 13:33 Paweł Kępiński
252 Stan i struktura bezrobocia - rok 2014 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
253 Wykaz umów lipiec - wrzesień 2013 02.10.2013 13:47 Paweł Kępiński
254 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2013: Świadczenie usług pocztowych - zmiana SIWZ 25.09.2013 07:26 Paweł Kępiński
255 Planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie dla osób uprawnionych na 2014 rok - nowy od czerwca 11.06.2014 08:26 Paweł Kępiński
256 Wykaz umów maj - czerwiec 2013 02.10.2013 09:45 Paweł Kępiński
257 Ogłoszenie o bezpłatnym kursie 05.11.2013 10:16 Paweł Kępiński
258 Spotkania informacyjne 2014 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
259 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2013 r. - Świadczenie usług pocztowych 04.10.2013 11:03 Paweł Kępiński
260 Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego 25.06.2014 09:45 Paweł Kępiński
261 BEZPŁATNY KURS „Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych” 09.12.2013 13:14 Paweł Kępiński
262 Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi 23.10.2013 08:32 Paweł Kępiński
263 Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" 19.05.2014 07:55 Paweł Kępiński
264 Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę” 27.11.2013 07:17 Paweł Kępiński
265 Nabór do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” 17.01.2014 14:09 Paweł Kępiński
266 Rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy 20.01.2014 12:13 Paweł Kępiński
267 Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 28.03.2014 11:14 Paweł Kępiński
268 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2014 r. - Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą "Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni" 03.04.2014 13:18 Paweł Kępiński
269 Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.04.2014 07:05 Paweł Kępiński
270 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.03.2014: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni” 24.03.2014 12:36 Paweł Kępiński
271 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 22.05.2014 13:47 Paweł Kępiński
272 ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. 11.06.2014 08:33 Paweł Kępiński
273 WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 05.09.2014 07:48 Paweł Kępiński
274 Ogłoszenie - zbędne składniki majątku 14.10.2014 13:13 Paweł Kępiński
275 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 15.01.2015 14:12 Paweł Kępiński
276 Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych 21.10.2014 08:25 Paweł Kępiński
277 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 lat 23.10.2014 11:21 Paweł Kępiński
278 Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 23.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
279 Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 23.10.2014 11:25 Paweł Kępiński
280 Przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 23.10.2014 11:29 Paweł Kępiński
281 Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 23.10.2014 11:30 Paweł Kępiński
282 Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 23.10.2014 11:55 Paweł Kępiński
283 Spotkania informacyjne 2015 rok 28.11.2014 11:57 Paweł Kępiński
284 Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" 13.11.2014 09:58 Paweł Kępiński
285 Nabór kandydatów w drodze konkursu - Sąd w Braniewie 23.02.2015 11:41 Paweł Kępiński
286 Wniosek na szkolenie indywidualne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:48 Paweł Kępiński
287 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - środki na podjęcie działalności gospodarczej 20.01.2015 07:20 Paweł Kępiński
288 Plan szkoleń 2015 13.01.2016 11:30 Paweł Kępiński
289 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Opel Astra 21.01.2015 13:39 Paweł Kępiński
290 Dane kontaktowe 26.02.2019 09:46 Paweł Kępiński
291 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 06.03.2019 09:47 Paweł Kępiński
292 Stan i struktura bezrobocia - rok 2015 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
293 Nabór na aplikację kuratorską - Sąd Rejonowy w Braniewie 12.03.2015 12:10 Paweł Kępiński
294 Wykazy zawartych umów w 2015 r. 18.03.2015 13:33 Paweł Kępiński
295 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika/ów i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 2017 rok 01.02.2017 12:36 Paweł Kępiński
296 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 - aktualizacja 09.02.2017 10.02.2017 08:24 Paweł Kępiński
297 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej 21.04.2015 10:34 Paweł Kępiński
298 Wykaz umów za 2014 r. 28.05.2015 11:50 Elżbieta Pomianowska
299 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 06.05.2015 07:11 Paweł Kępiński
300 Strona programu "Gwarancja dla młodzieży" 18.05.2015 08:09 Paweł Kępiński
301 Nota Roboty Publiczne 15.06.2015 12:58 Elżbieta Pomianowska
302 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 24.07.2015 09:35 Paweł Kępiński
303 Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie 28.07.2015 11:54 Paweł Kępiński
304 Informacja o możliwości ubiegania się o finansowanie działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, pracodawcy i pracowników odpowiednio ze środków FP, PFRON, KFS. 01.10.2015 09:31 Elżbieta Pomianowska
305 Zaproszenie na Dni otwarte w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie 07.10.2015 07:39 Paweł Kępiński
306 Konkurs na stanowisko: DORADCA 12.10.2015 11:04 Paweł Kępiński
307 Ogłoszenie na tamt polskich targów pracy on-line 16.10.2015 08:39 Wiesława Markus
308 SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ EUROCAPITAL 24 22.10.2015 10:58 Teresa Kołodziej
309 Spotkania informacyjne 2016 rok 02.12.2015 12:31 Paweł Kępiński
310 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 03.12.2015 08:24 Paweł Kępiński
311 Informacja o wynikach nabowu na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 25.02.2016 11:38 Paweł Kępiński
312 Wstrzymanie naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji 29.12.2015 07:33 Paweł Kępiński
313 Nabór wniosków na realizację szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:38 Paweł Kępiński
314 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:42 Paweł Kępiński
315 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
316 Plan szkoleń 2016 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
317 Plan szkoleń na 2016 rok 13.01.2016 11:33 Paweł Kępiński
318 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:21 Paweł Kępiński
319 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016 14.01.2016 14:18 Paweł Kępiński
320 Limit środków na organizację staży z Fundusuz Pracy został wyczerpany 22.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
321 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:06 Paweł Kępiński
322 Wykazy umów zawartych w 2016r. 03.02.2016 07:08 Paweł Kępiński
323 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 04.02.2016 10:29 Paweł Kępiński
324 Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 09.05.2016 09:42 Paweł Kępiński
325 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 09.02.2016 10:23 Paweł Kępiński
326 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – roboty publiczne 10.02.2016 12:27 Paweł Kępiński
327 Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń na szkolenie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" 03.03.2016 07:01 Paweł Kępiński
328 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE 16.02.2016 12:58 Paweł Kępiński
329 Wyczerpanie limitu środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego 17.02.2016 11:33 Paweł Kępiński
330 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 21.02.2017 08:42 Paweł Kępiński
331 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:47 Paweł Kępiński
332 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 24.02.2016 07:16 Paweł Kępiński
333 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 26.02.2016 07:57 Paweł Kępiński
334 Informacja o zakończeniu naboru wniosków na prace interwencyjne finansowanych z Funduszu Pracy 02.03.2016 12:05 Paweł Kępiński
335 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 14.03.2016 11:02 Paweł Kępiński
336 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:23 Paweł Kępiński
337 Ogłoszenie - nabór kandydatów do służby przygotowawczej PSP w Braniewie 15.03.2016 09:56 Paweł Kępiński
338 Plan szkoleń na 2016 - zmiana 15.03.2016 10:38 Paweł Kępiński
339 Bezpłatny kurs zawodowy " Sprzedawca - Fakturzysta" 17.03.2016 10:56 Paweł Kępiński
340 Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie "Office Manager - administracja, sprzedaż, obsługa klienta" 18.03.2016 11:35 Paweł Kępiński
341 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH 22.03.2016 10:53 Elżbieta Pomianowska
342 Barometr zawodów 14.12.2018 06:43 Paweł Kępiński
343 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:07 Paweł Kępiński
344 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 01.04.2016 09:43 Paweł Kępiński
345 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+" 11.05.2016 13:38 Paweł Kępiński
346 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 08.04.2016 12:52 Paweł Kępiński
347 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o organizację staży z projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 20.04.2016 13:11 Paweł Kępiński
348 KUCHARZ, KELNER 13.05.2016 08:32 Wiesława Markus
349 magazynier, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych 30.05.2016 11:23 Agnieszka Zdanowicz
350 Informacja o wyczerpaniu limitu środków finansowanych z Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie 28.04.2016 12:24 Paweł Kępiński
351 Nabór do projektu: „Cel- praca" - Centrum Edukacji w Braniewie 11.05.2016 10:20 Paweł Kępiński
352 operator, mechanik urządzeń gazowych 11.05.2016 14:28 Wiesława Markus
353 pracownik ds. administracji/certyfikacji 17.05.2016 11:36 Wiesława Markus
354 Pracownik biura obsługi klienta 25.05.2016 08:01 Wiesława Markus
355 mechanik 25.05.2016 10:59 Wiesława Markus
356 sprzątaczka biurowa 01.06.2016 07:57 Wiesława Markus
357 asystent logistyki 01.06.2016 07:43 Wiesława Markus
358 Konsultant ds. sprzedaży 02.06.2016 08:52 Wiesława Markus
359 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (Rezerwa KFS) 02.06.2016 12:23 Paweł Kępiński
360 inżynier budowlany lub kierownik organizacji produkcji organizacyjnych 06.06.2016 07:03 Wiesława Markus
361 sprzedawca 06.06.2016 07:04 Wiesława Markus
362 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 16.06.2016 13:00 Paweł Kępiński
363 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 16.06.2016 13:09 Paweł Kępiński
364 X. Warunki świadczenia pracy 05.07.2016 10:23 Paweł Kępiński
365 XII. Projekty 16.06.2016 13:30 Paweł Kępiński
366 Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę II” 27.06.2016 09:36 Paweł Kępiński
367 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy - GOPS w Lelkowie 27.06.2016 12:06 Paweł Kępiński
368 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
369 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
370 Nabór wniosków na aktywne fory wsparcia- prace interwencyjne (RM 29.06.2016) 29.06.2016 09:50 Paweł Kępiński
371 DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 08.07.2016 08:04 Paweł Kępiński
372 Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie poszukuje kandydatki na stanowisko pielęgniarki - pracownik cywilny 13.07.2016 07:12 Paweł Kępiński
373 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 14.07.2016 06:44 Paweł Kępiński
374 Bezpłatny kurs zawodowy "Sprzedawca-Fakturzysta" 26.07.2016 09:47 Paweł Kępiński
375 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 01.08.2016 13:09 Paweł Kępiński
376 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców z form pomocy 04.08.2016 14:13 Paweł Kępiński
377 Nabór wniosków w ramach projektu "Masz pomysł- masz firmę II" 05.08.2016 13:20 Paweł Kępiński
378 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 12.08.2016 12:56 Paweł Kępiński
379 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 31.08.2016 12:01 Paweł Kępiński
380 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 26.08.2016 11:19 Elżbieta Pomianowska
381 Ogłoszenie Komenda Powiatowa Policji w Braniewie 31.08.2016 09:52 Paweł Kępiński
382 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 02.12.2016 02.12.2016 07:51 Paweł Kępiński
383 Wniosek o staż z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
384 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
385 Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 150 f - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
386 Zaproszenie na DZIEŃ OTWARTY "DOBRY ZAWÓD - PEWNA PRACA. TWOJA DROGA DO KARIERY" 13.10.2016 12:16 Paweł Kępiński
387 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna I półrocze 2016 r. 17.10.2016 10:15 Paweł Kępiński
388 Ogłoszenie o naborze 04.11.2016 07:25 Elżbieta Pomianowska
389 Nabór do służby 07.11.2016 10:04 Elżbieta Pomianowska
390 Ogłoszenie o naborze 13.12.2016 09:57 Paweł Kępiński
391 Nota prace interwencyjne 14.11.2016 08:35 Elżbieta Pomianowska
392 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji - Lekarz 18.11.2016 08:52 Elżbieta Pomianowska
393 Wniosek o wydanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 25.11.2016 12:53 Paweł Kępiński
394 Spotkania informacyjne 2017 rok 30.11.2016 13:08 Paweł Kępiński
395 ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Masz pomysł - masz firmę II" 12.12.2016 07:43 Paweł Kępiński
396 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilczętach poszukuje Głównego Księgowego 23.12.2016 09:22 Paweł Kępiński
397 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:24 Paweł Kępiński
398 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania swojego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy 17.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
399 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 16.01.2017 12:55 Paweł Kępiński
400 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy (limit środków wyczerpany 24.03.2017) 24.03.2017 07:48 Paweł Kępiński
401 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - aktualizacja 09.03.2017 09.03.2017 08:59 Paweł Kępiński
402 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy 29.06.2017 12:25 Paweł Kępiński
403 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy 18.01.2017 09:28 Paweł Kępiński
404 Informacje o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:09 Paweł Kępiński
405 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 03.11.2017 10:05 Paweł Kępiński
406 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE - LIMIT ŚRODKÓW WYCZERPANY 24.04.2017 12:49 Paweł Kępiński
407 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 13:20 Paweł Kępiński
408 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - POWER 18.01.2017 14:12 Paweł Kępiński
409 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 13:57 Paweł Kępiński
410 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (30.06.2017) 03.11.2017 10:36 Paweł Kępiński
411 Informacja - szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy 19.01.2017 13:34 Paweł Kępiński
412 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza nabór na stanowisko księgowego 20.01.2017 12:43 Paweł Kępiński
413 INFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE 20.01.2017 12:46 Paweł Kępiński
414 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 20.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
415 Plan szkoleń 2017 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
416 Ogłoszenie o konkursie na asystenta sędziego 30.01.2017 11:59 Paweł Kępiński
417 Stan i struktura bezrobocia - rok 2017 07.02.2017 08:27 Paweł Kępiński
418 Wykazy umów zawartych w 2017 r. 08.02.2017 12:54 Paweł Kępiński
419 Szkolenie OHP 14.02.2017 12:19 Elżbieta Pomianowska
420 Ogłoszenie - nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS Wilczęta 16.02.2017 08:22 Paweł Kępiński
421 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby więziennej w zakładzie karnym w Kamińsku - Strażnik działu ochrony 16.02.2017 09:00 Paweł Kępiński
422 Rejestr zbiorów danych osobowych 27.02.2017 11:10 Paweł Kępiński
423 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Ginące zawody" 07.03.2017 12:23 Paweł Kępiński
424 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 15.03.2017 08:50 Paweł Kępiński
425 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:17 Paweł Kępiński
426 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 06.04.2017 10:15 Paweł Kępiński
427 Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Braniewo 20.04.2017 12:53 Paweł Kępiński
428 Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 05.07.2017 07:53 Paweł Kępiński
429 Wykazy umów zawartych w 2018 r. 01.03.2018 09:40 Paweł Kępiński
430 Informacja - 30.04.2018 urząd nieczynny 05.04.2018 08:44 Paweł Kępiński
431 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 15.05.2018 11:19 Paweł Kępiński
432 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 25.05.2018 14:24 Paweł Kępiński
433 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 06.06.2018 08:53 Paweł Kępiński
434 Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 01.08.2018 10:56 Paweł Kępiński
435 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 03.08.2018 07:52 Paweł Kępiński
436 Zmiana pracy urzędu ze względu na upały 10.08.2018 10:36 Paweł Kępiński
437 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 22.08.2018 14:13 Paweł Kępiński
438 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 24.08.2018 09:07 Paweł Kępiński
439 W dniu 24 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 30.12.2018 07:51 Paweł Kępiński
440 W dniu 31 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 30.12.2018 07:50 Paweł Kępiński
441 Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 03.01.2019 12:14 Paweł Kępiński
442 Ogłoszenie o wynikach wstępnej weryfikacji formalnej kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 15.01.2019 07:57 Paweł Kępiński
443 Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.01.2019 12:36 Paweł Kępiński
444 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 18.01.2019 13:05 Paweł Kępiński
445 Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 31.01.2019 12:42 Paweł Kępiński
446 Stan i struktura bezrobocia - rok 2019 07.02.2019 10:04 Paweł Kępiński
447 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 12.02.2019 13:56 Paweł Kępiński
448 W dniu 19 kwietnia 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 16.04.2019 07:03 Paweł Kępiński
449 Wykazy umów zawartych w 2019 r. 06.05.2019 08:37 Paweł Kępiński
450 Sprawozdanie finansowe 2018 r. 10.05.2019 07:53 Paweł Kępiński