2016-11-14 09:35:20

Nota prace interwencyjne


WNIOSEK - NOTA o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na pracach interwencyjnych więcej...

2015-06-15 13:58:04

Nota Roboty Publiczne


więcej...

2015-01-21 12:06:59

Wniosek o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 rok


Wniosek o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z Funduszu Pracy więcej...

2015-01-20 08:02:03

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2017 rok


Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy więcej...

2015-01-16 14:37:49

Wniosek na szkolenie indywidualne z Funduszu Pracy - 2017 rok


Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne z Funduszu Pracy więcej...

2013-04-30 09:19:43

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis więcej...