2015-02-19 09:28:33

Ogłoszenie Komendanta straży granicznej o naborze kandydatów do służby


Ogłoszenie Komendanta straży granicznej o naborze kandydatów do służby więcej...

2015-02-18 09:47:00

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne więcej...

2015-02-02 15:11:33

Oferta wakacyjnego zatrudnienia dla studentów na terenie Niemiec


Oferta wakacyjnego zatrudnienia dla studentów na terenie Niemiec więcej...

2015-01-20 14:16:37

Dodano plan szkoleń na 2015r.


Dodano plan szkoleń na 2015r. więcej...

2015-01-16 14:40:26

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY - szkolenia indywidualne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY - szkolenia indywidualne więcej...

2014-11-13 10:58:59

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II"


Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" więcej...

2014-05-19 08:53:17

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...