2014-11-13 10:58:59

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II"


Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" więcej...

2014-10-21 09:25:35

Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych


Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wsparcia młodych mieszkańców Warmii i Mazur finansowanego ze środków unijnych w ramach Gwarancji dla Młodzieży więcej...

2014-10-20 11:47:22

Informacja o posiadanych środkach na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Informacja o posiadanych środkach na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy więcej...

2014-10-14 14:13:28

Ogłoszenie - zbędne składniki majątku


Ogłoszenie o posiadaniu zbędnych składników majątku więcej...

2014-09-05 08:47:48

WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO więcej...

2014-08-01 09:38:02

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Rezerwy Ministra - dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego, który ukończył 50 lat


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Rezerwy Ministra - dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego, który ukończył 50 lat więcej...

2014-07-31 10:27:49

Informacja o możliwości przedłużenia okresu odbywania stażu dla bezrobotnych finansowanych ze środków EFS w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie"


Informacja o możliwości przedłużenia okresu odbywania stażu dla bezrobotnych finansowanych ze środków EFS w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie" więcej...

2014-07-31 10:11:19

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - bon stażowy, bon zatrudnieniowy


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - bon stażowy, bon zatrudnieniowy więcej...

2014-07-30 13:35:24

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne więcej...

2014-06-25 10:45:03

Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego


Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego więcej...

2014-06-11 09:32:13

ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R.


ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. więcej...

2014-06-05 10:24:16

Nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2014-05-22 14:42:18

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - Prace interwencyjne więcej...

2014-05-22 14:33:24

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - refundacje dla pracodawcy, działalność gospodarcza, szkolenia indywidualne


1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej; 2. Refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej; 3. Szkolenia indywidualne więcej...

2014-05-19 08:53:17

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" więcej...

2014-03-20 13:41:00

Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o możliwości składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...