2014-04-16 09:25:33

Bezpłatne szkolenie przewidziane dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym


Bezpłatne szkolenie przewidziane dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym więcej...

2014-03-27 12:06:16

Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny


Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny więcej...

2014-03-20 13:41:00

Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o możliwości składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych więcej...

2014-01-15 10:10:04

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2013-01-11 15:26:12

Nowe zasady - staże, dotacje, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia


Nowe zasady dononywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nowe zasady organizowania staży. więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...