2015-05-05 13:50:40

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)”


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” więcej...

2015-04-30 13:05:45

Wstrzymanie naboru wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej


Wstrzymanie naboru wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej więcej...

2015-04-24 14:01:39

Wstrzymanie naboru wniosków - prace interwencyjne


Wstrzymanie naboru wniosków - prace interwencyjne więcej...

2015-04-21 11:28:23

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej więcej...

2015-04-15 13:14:45

Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2015-03-27 14:24:00

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego więcej...

2015-01-20 14:16:37

Dodano plan szkoleń na 2015r.


Dodano plan szkoleń na 2015r. więcej...

2015-01-16 14:40:26

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY - szkolenia indywidualne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY - szkolenia indywidualne więcej...

2014-11-13 10:58:59

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II"


Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" więcej...

2014-05-19 08:53:17

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...